Koningsven
Op 16 maart 2016 is de Ont-grondingsvergunning Konings-ven-De Diepen onherroepelijk geworden. Daarmee zijn alle vergunningen en procedures doorlopen en kan de uitvoering starten!