"HET KONINGSVEN - Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide", een boek over het gebied waar Koningsven-De Diepen speelt.
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint |   © 2017, Teunesen Zand en Grint   |   last update:  7 november 2017
Welkom op de site van Koningsven-De Diepen. De naam Koningsven-De Diepen staat voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Gennep. Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was, hetgeen ook blijkt uit namen als Gennepsche Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt deze situatie de komende jaren in ere hersteld.

In de periode 2010-2016 zijn de plannen uitgewerkt en alle vergunningen en procedures doorlopen. Op deze website vindt u informatie over het plan, de aankomende activiteiten en werkzaamheden, foto's, nieuws en nog veel meer.
Meer informatie?
Koningsven-De Diepen is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint.

Vereniging Natuurmonumenten
Zevendalseweg 12a, 6586 AS Plasmolen
[t] 024 - 696 1884
[i] www. natuurmonumenten.nl

Teunesen Zand en Grint
Postbus 90, 6590 AB  Gennep
[t] 0485 - 512 500
[i] www.teunesen.nl

Laatste foto's
In week 44 en 45 wordt er een detectieonderzoek naar niet-gesprongen explosieven uitgevoerd.
De kapwerkzaamheden in De Diepen zijn gestart. Klik hier voor een foto-impressie.
De nieuwe website Koningsven-De Diepen is online. Op de nieuwe site vindt u o.a. informatie over de uitvoering van het project.
Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint organiseren op 25 juli en 15 augustus 2017 een excursie  over de komende werkzaamheden in De Diepen.
Bestemmingsplan en alle vergunningen voor het plan Koningsven-De Diepen zijn verleend en onherroepelijk.


Excursie De Diepen

Op 25 juli 2017 heeft een excursie naar De Diepen plaatsgevonden. Tijdens de excursie zijn omwonen-den en belangstellenden bijgepraat over de komende werkzaamheden in het gebied.
Fons Mandigers en Bart van der Aa (Natuurmonumenten) gaven tekst en uitleg over de (her)inrichting van De Diepen die eind 2017 van start gaat.

Onder de tab Fotoverslag vindt u de foto's van deze excursies.